Nhân sự - Thực phẩm bảo vệ sức khỏe và làm đẹp

Nhân sự – Thực phẩm bảo vệ sức khỏe và làm đẹp
son mac chinh hang | son mac chnh hng

Nhân sự

Con người là một trong năm yếu tố quan trọng nhất giúp công ty phát triển vững mạnh, vì thế Bayon luôn tìm kiếm và mong muốn cộng tác với những nhân sự có những phẩm chất, năng lực “cần và đủ” đóng vai trò cán cân đồng hành cùng sự phát triển bền vững của Bayon, cụ thể:

 • Khơi dậy hoài bão và nhiệt huyết của tất cả các thành viên.
 • Đánh giá cao tinh thần tiên phong, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm.
 • Gắn kết đội ngũ, nâng cao giá trị bản lĩnh, tâm huyết và có trách nhiệm với xã hội, cộng đồng.
 • Thiết lập văn hóa thử thách và nêu cao giá trị nhân văn trong hoạt động.
 • Cầu thị và sẵn sàng nhận những phản hồi để thay đổi.
 • Chủ động đào tạo và tự đào tạo đội ngũ kế cận trong chiến lược mở rộng và phát triển của Công ty.
 • Áp dụng mô hình quản lý nhân sự hiện đại và ứng dụng hoạt động công ty một cách hiệu quả.
 • Đề cao giá trị tinh thần đồng đội; đề cao sự thành công của tập thể cao hơn sự thành công của cá nhân.
 • Đánh giá sự thành công của lãnh đạo trên cơ sở xem xét sự thành công của nhân viên và mối quan hệ với đồng nghiệp, áp dụng việc đánh giá 900 và 3600 trong việc đánh giá chất lượng nhân sự.
 • Ghi nhận kết quả thực hiện căn cứ trên hiệu quả với các thông số KPIs để đánh giá đúng năng lực phát triển của nhân viên.

nhansu_img3-01

Chính sách lương thưởng

Chính sách lương, thưởng tại Bayon vô cùng hấp dẫn nhắm đến việc thu hút, khuyến khích những nhân sự chăm chỉ, xuất sắc hoàn thành tốt công việc và có những đóng góp khả thi cải tiến hoạt động phát triển mạnh mẽ của công ty. Trong đó, Bayon cũng không ngừng rà soát, điều chỉnh chính sách lương, thưởng phù hợp dựa trên các tiêu chí sau:

 • Phù hợp với chính sách chung hiện có trên thị trường nói chung và thị trường ngành thực phẩm chức năng nói riêng.
 • Được xây dựng dựa trên hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty, từng phòng ban, bộ phận và từng cá nhân trên kế hoạch được giao.
 • Tương xứng với thành quả lao động và hiệu quả do mình làm ra.
 • Đảm bảo tuân thủ theo đúng qui định của pháp luật Việt Nam.

Vitamart

Hotline - Vitamart

 
The Vitamart Health Store